Rijles en Autisme / AD(H)D

Rijles en Autisme en AD(H)D

Mensen met Autisme, ADHD of verwante aandoeningen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Erkende rij-coaches

Omdat wij vinden dat iedereen in staat moet zijn tot het halen van het rijbewijs, hebben een aantal VRC-coaches de opleiding tot Erkend Rij-Instructeur Autisme en ADHD met succes gevolgd.

De rij-coach heeft zowel de basis-workshop autisme & ADHD als de gespecialiseerde training autisme & ADHD gevolgd en mag zich “Erkend rij-instructeur Autisme en ADHD” noemen doordat hij of zij jaarlijks de intervisie/ terugkomdag volgt. Opgemerkt dient te worden dat een rij-coach natuurlijk geen hulpverlener is en in die zin geen specialist op het gebied van Autisme. Wel onderscheidt de rij-coach zich van andere instructeurs doordat hij of zij is bijgeschoold, de protocollen kent en kan hanteren en jaarlijks de opgedane kennis opfrist, kennis neemt van de nieuwste inzichten en zijn handelen samen met onze professionals toetst aan een autisme- en ADHD geschikte manier van omgaan met kandidaten. Onze coaches kunnen werken met een speciaal ontwikkeld ‘autisme- en ADHD-protocol rijles’.

We zijn er dan ook erg trots op dit te kunnen aanbieden.

Bij VRC Rijopleidingen hanteren we tarieven die voor iedereen hetzelfde zijn; dit betekent dus een lesprijs van € 60 per 60 minuten.

Deze zijn:

Marcel Zwezerijnen

Harold Doolaard – automaatrijles

Martijn Claus

Rijbewijskeuring:

Bij het aanvragen van het praktijkexamen moet er (door iedereeen) de zogenaamde Gezondheidsverklaring  ingevuld worden. Heb je vraag 3  (en eventueel nog andere vragen)  met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of autismespectrumstoornis, moet er een Rijbewijskeuring ondergaan worden.

Klik hier welke bij jou in de buurt zit.

Let op: deze keuring kan en mag alleen door een CBR erkende arts gedaan worden!

Als je een formulier invult bij een van deze rij-coaches, wordt er snel contact opgenomen en kan je meer informatie opvragen en de gratis proefles inplannen.

Mailen kan natuurlijk ook:
info@vrcrijopleidingen.nl

of bel 030 – 2687371

Veel plezier met het halen van het rijbewijs!